A kezdet

„Az esőcsepp leválik a felhő széléről, és elkezdi önálló életét.Elindul a saját Útján…Végtelennek tűnő magasságokból hull alá,szelek kísérik, áramlatok alakítják…  Találkozik, eggyé válik társaival,majd elszakad tőlük.

Egyre közeledik a Föld felé… és megérkezik.

Átgördül a fák levelein, végigsiklik a törzsén, érinti a virágok szirmait, megfüröszti az állatokat végül apró lényével éltetve a földet, eltűnik benne.

Ám a felhők közötti résen a napsugár hívószava érkezik le a földre.Az óceánokból, a folyókból, de a földből is elindul milliárdnyi esőcsepp, hogy hazatérjen.Egy születő, árnyat adó felhőn találkoznak.

Millió éves barátok köszöntik egymást s válnak újra eggyé, a teremtés rendje szerint”

/Részlet Paksi Zoltán reflaxációjából/